δεῖ

δέομαι
lack
pres ind mp 2nd sg (attic epic doric ionic)
δέω 1
bind
pres ind mp 2nd sg (attic epic doric ionic)
δέω 1
bind
pres imperat act 2nd sg (attic epic)
δέω 1
bind
pres ind act 3rd sg (attic epic doric ionic)
δέω 1
bind
imperf ind act 3rd sg (attic epic)
δέω 2
lack
pres ind mp 2nd sg (attic epic doric ionic)
δέω 2
lack
pres imperat act 2nd sg (attic epic)
δέω 2
lack
pres ind act 3rd sg (attic epic doric ionic)
δέω 2
lack
imperf ind act 3rd sg (attic epic)
δεῖ
there is need
imperf ind act 3rd sg (attic epic ionic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Look at other dictionaries:

  • δει — (AM δεῑ) (απρόσ. ρήμα) Ι. φρ. 1. «πολλοῡ δεῑ», «πολλοῡ γε καὶ δεῑ» απέχει πολύ, είναι πολύ μακριά από το να..., κατ ουδένα τρόπο 2. «ὀλίγου ή μικροῡ δεῑ ή ἐδέησε» παρά λίγο, λίγο έλειψε να... νεοελλ. φρ. «εδέησε να...» κατορθώθηκε επιτέλους να …   Dictionary of Greek

  • 'δει — ἔδει , δέω 1 bind imperf ind act 3rd sg (attic epic) ἔδει , δέω 2 lack imperf ind act 3rd sg (attic epic) ἔδει , δεῖ there is need imperf ind act 3rd sg (attic epic ionic) ἔδει , ἔδω eat fut ind mid 2nd sg (epic) ἔδει , ἔδω eat pres ind mp 2nd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Δεῖ πρότερον τὰ τέλη τῶν πραγμάτων σκοπεῖν. — δεῖ πρότερον τὰ τέλη τῶν πραγμάτων σκοπεῖν. См. С самого начала гляди и думай о конце …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона (оригинальная орфография)

  • Καὶ συμμανῆναι δ’ἔνια δεῖ. — καὶ συμμανῆναι δ’ἔνια δεῖ. См. Делу время, потехе час …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона (оригинальная орфография)

  • δείγματ' — δεί̱γματα , δεῖγμα sample neut nom/voc/acc pl δεί̱γματι , δεῖγμα sample neut dat sg δεί̱γματε , δεῖγμα sample neut nom/voc/acc dual …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • δείπνω — δεί̱πνω , δεῖπνον meal neut nom/voc/acc dual δεί̱πνω , δεῖπνον meal neut gen sg (doric aeolic) δεῖπνος masc nom/voc/acc dual δεῖπνος masc gen sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἔδιον — δεῖ there is need imperf ind act 3rd pl (doric ionic) δεῖ there is need imperf ind act 1st sg (doric ionic) δίω put to flight imperf ind act 3rd pl δίω put to flight imperf ind act 1st sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἔδουν — δεῖ there is need imperf ind act 3rd pl (attic epic doric ionic) δεῖ there is need imperf ind act 1st sg (attic epic doric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Трапеза —    • Δει̃πνον,          см. Cibus, Пища …   Реальный словарь классических древностей

  • δειγμάτων — δεῑγμάτων , δεῖγμα sample neut gen pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.